Free Joomla Template by Discount Justhost
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji

Pod lupom

Prev Next

Sve je tajna i sve je sumnjivo kod nabavke vakcina

Među 182 ugovora sklopljenih u svetu o kupovini neke od vakcina protiv kovida, tek 13 je bilo objavljeno (s tim da je za 11 to formalno urađeno dok su dva procurela u javnost), piše dnevn list "Danas".  Od onih koji su ugledali svetlost dana, za samo jedan je to učinjeno u celosti a ostali su se pojavili sa čitavim zatamljenim paragrafima i stranama tako da nije bilo moguće utvrditi najznačajnije informacije. Ovo su neki od nalaza Transparensi internešenela, objavljeni u izveštaju o razvoju i nabavci vakcina protiv kovida pod nazivom „Za čiju korist“ (For whose benefit). Ovakvi zaključci, sagledani spram situacije u...

Zakon o parničnom postupku – kršenje pravila o javnim raspravama i lobiranju

Najavljene promene u Zakonu o parničnom postupku izazvale su veliko uznemirenje među građanima koji su vodili pojedine postupke (naročito protiv banaka), a brojni advokati su protiv njih protestovali. Svega tri dana nakon zdušne odbrane ovog nacrta Ministarstvo se odlučilo za drugačiji pristup – zaključivši sporazum sa Advokatskom komorom Srbije. U Sporazumu koji je objavljen na sajtovima Ministarstva i Komore se predviđa između ostalog da će se iz nacrta brisati ili menjati pojedine odredbe, da nakon javne rasprave nacrt neće biti upućen u dalju proceduru, da će se formirati nova radna grupa u kojoj će AKS dati polovinu članova, da će ta nova radna grupa razmotriti predloge AKS i drugih...

Izmena pravila o finansiranju kampanje bez javne rasprave?

Gotovo neprimetno je prošla vest da je Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju uradila nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti i poslala na mišljenje Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). U vesti se kaže da se najznačajnije izmene odnose se na smanjenje maksimalnog iznosa koji fizička i pravna lica mogu da doniraju strankama, kao i na uvođenje obaveze učesnicima izbora, da pre glasanja podnesu Agenciji za sprečavanje korupcije preliminarni izveštaj o troškovima kampanja. Navodi se i da je u toku i rad na izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona...

Slučaj najobimnije poreske kontrole nekog medija konačno završen, u "Južnim vestima" sve po zakonu

Nakon skoro 3 pune godine i sudskog procesa Poreska uprava je priznala grešku i umesto nezakonito obračunatog milionskog duga zaključila da firma koja je osnivač Južnih vesti ne duguje ni dinar poreza, niti je u svom radu prethodnih godina prekršila ijedan zakon, prenosi ovaj niški portal. Odluka je, kažu u menadžmentu firme, svojevrsna pobeda nad politizacijom Poreske uprave i Ministarstva finansija koji su primenom propisa koji se odnose na javni servis zloupotrebljeni za pritisak na profesionalni medij i zastrašivanje drugih. Posle presude Upravnog suda, postupajući po njoj, Poreska uprava u Nišu sprovela je još jednu kontrolu i konačno promenila prethodno rešenje iz...

Kako su pokrajinski organi nabavili luksuzne audije kršeći zakon i razbacujući novac

Pokrajinski organi nabavili su dva luksuzna automobila kršeći nekoliko članova Zakona o javnim nabavkama, direktno suzbijajući konkurenciju, "crtajući" audi u specifikaciji, a pri tome su lizing za dva audija na godinu dana platili toliko da su jednog mogli da kupe i da im ostane 14 hiljada evra.  Jedanaestog maja 2021. Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa (dalje: Uprava) objavila je odluku broj 109-404-143/2021-01[1] kojom se ugovor o zakupu vozila dodeljuje firmi Porsche mobility d.o.o. iz Beograda, kao jedinom ponuđaču. U vezi sa ovom javnom nabavkom nije bilo podnetih zahteva za zaštitu prava, kako na konkursnu dokumentaciju, tako ni u vezi sa...

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – novi Nacrt ugrožava dostignuti nivo prava građana

Pojedina rešenja iz  Nacrta izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja su neprihvatljiva, jer snižavaju postojeći nivo prava građana na pristup informacijama, saopštila je grupa organizacija civilnog društva. S druge strane, Nacrt ne sadrži rešenja za neke od najkrupnijih problema u ostvarivanju ovog prava, navode Koalicija za slobodu pristupa informacijama, Koalicija za pristup pravdi,  Koalicija za slobodu medija i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je 27. maja Nacrt i otvorilo javnu raspravu koja će trajati do 16. juna 2021. godine.  Proces izmena i dopuna Zakona započet je još 2018. Tokom prvog...

U Banjaluci znaju ono što Vlada Srbije krije od građana Srbije

Dok Vlada od građana Srbije iz nepoznatih razloga krije informaciju o tome koliko su plaćene vakcine, u parlamentu Republike Srpske u Banjaluci se vodi debata o tome da li su RS i BiH za vakcine platile više nego što je bilo nužno. Tako je poslanik, koji dolazi iz tamošnje opozicione stranke (SDS), Slobodan Stanić, izneo podatak da je Srbija plaćala kineske vakcine 30 evra (za dve doze - vakcinu i revakcinu), kao i Crna Gora, dok će ih Republika Srpska plaćati čak 54,4 evra. Ukoliko su ove informacije tačne, to bi značilo da je političarima iz druge države poznato i da...

Novi Pazar pravilnikom reguliše obavezu objavljivanja informacija i dokumenata na sajtu

Gradsko veće grada Novog Pazara je na sednici održanoj 29. aprila 2021. godine donelo Pravilnik o obezbeđivanju javnosti rada organa grada, unosu podataka, ažuriranju, održavanju i korišćenju veb prezentacije. Pravilnik je nastao kao rezultat saradnje nekoliko odabranih lokalnih samouprava (Kragujevac, Novi Pazar i Vrnjačka Banja)  i Transparentnost Srbija u okviru USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast (GAI). Njegovim usvajanjem zaokružen je pravni okvir prema kome veb prezentacija predstavlja osnovni vid obezbeđivanja javnosti rada organa i osnovno elektronsko sredstvo informisanja i dvosmerne komunikacije organa sa korisnicima usluga. Prema Pravilniku, svi organi su dužni da obezbede objavljivanje i redovno ažuriranje (najmanje jednom mesečno) informacija na Veb prezentaciji...

Vesti