Free Joomla Template by Discount Justhost
  • Monitoring izbora 2020
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji

Pod lupom

Prev Next

Zakon o poreklu imovine: Izmene pre primene; Nenadić: Jeste čudno, ali je dobro da se menja

Skromna plata i luksuzan život – formula uspeha pojedinaca koju bi svaki građanin voleo da zna. Dugogodišnja obećanja da će formula biti otkrivena, ili bolje rečeno razotkrivena, trebalo bi da budu realizovana kroz Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je usvojen u martu prošle godine, a trebalo bi da počne da se primenjuje 12. marta ove godine. Da Zakon nije i precizan ni jasan stručnjaci upozoravaju od početka, a to pokazuje i činjenica da su pred narodnim poslanicima izmene i pre nego što je počeo da se primenjuje. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije za Insajder kaže da...

Transparentno o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Povodom ponovnog otvaranja procesa izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Koalicija za slobodu pristupa informacijama podnela je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za dostavljanje svih informacija o ovom procesu, uključujući i plan rada radne grupe. Naime, pre meseca dana započeo je rad na izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na netransparetna način bez uključivanja javnosti u ovaj proces, uz najave zvaničnika da će on biti okončan u vrlo kratkom roku, odnosno do kraja prvog kvartala ove godine. Ministarstvo je formiralo Posebnu radnu grupu, kojom predsedava državni sekretar Ministarstva, a čine je isključivo...

Reformska agenda koalicije prEUgovor za 2021. godinu

U novoj godišnjoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Borba protiv pandemije COVID-19 i upravljanje njenim ekonomskim i socijalnim posledicama nastavlja se i u 2021. godini. Očekuje se početak velike debate o reformi Evropske unije i operacionalizacija nove metodologije proširenja koju je prihvatila i Srbija. Prethodnu godinu obeležio je zastoj pristupnog procesa Srbije. Prvi put nije otvoreno nijedno pregovaračko poglavlje, što je jasna posledica nedovoljnog napretka Srbije u ključnim oblastima evropskih integracija - demokratiji i vladavini prava. Pandemija i vanredno stanje ogolili su i produbili...

Izmena definicije „javnih funkcionera“ – uz kršenje procedure i bez sagledavanja posledica

Transparentnost Srbija pozdravlja to što su nakon naših upozorenja,[1] predlagači spornog autentičnog tumačenja otklonili neke od najštetnijih posledica za primenu Zakona o sprečavanju korupciji, tako da sa spiska javnih funkcionera neće biti brisane sudije Ustavnog suda, sudije i zamenici javnih tužilaca. Međutim, ostaje činjenica da će izmenjena definicija „javnog funkcionera“ dovesti do prestanka zabrana, obaveza i ograničenja za mnoga lica koja su do sada važila. Narodna skupština te posledice nije ni razmatrala, niti je od Agencije za sprečavanje korupcije pribavila podatke o tome ko se sve više neće smatrati javnim funkcionerom na osnovu izmena u Zakonu. Ipak, i bez detaljne...

Izmenjeno autentično tumačenje pojma javni funkcioner, ali nedoumice ostaju

Izmenom prvobitnog predloga autentičnog tumačenja pojma Javni funkcioner u Zakonu o sprečavanju korupcije, imamo nešto bolju situaciju nego što je prvobitni predlog predviđao, ali će i dalje neki funkcioneri biti izuzeti, kaže za N1 Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.   Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević izjavila je obrazlažući predloge autentičnog tumačenja pojma Javni funkcioner u Zakonu o sprečavanju korupcije da se taj pojam odnosi na svako lice koje je neposredno izabrano od strane građana, lice koje postavlja ili imenuje Skupština Srbije ili Vojvodine, Vlada Srbije i organi lokalne samouprave, ali i Predsednik države, Visoki savet sudstva...

Sudije i tužioci „na mala vrata“ prestaju da budu javni funkcioneri?

Ko su javni funkcioneri Srbija je počela da uređuje pitanje sukoba interesa javnih funkcionera i uvela obavezu da oni podnose izveštaje o imovini i prihodima za sebe i članove porodice, prijavljuju primljene poklone i drugo od 2004. godine. Inicijalno je bilo predviđeno da se sukob interesa uređuje posebnim pravilima. Od 1.1.2010, kada je počela primena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije[1], sudije, javni tužioci i njihovi zamenici su obuhvaćeni pojmom „javnog funkcionera“, zajedno sa svim drugima koji vrše funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, organima lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i javnih ustanova na svim nivoima. Isti koncept zadržao je...

Prestanak zabrana, ograničenja i obaveza za nekoliko hiljada javnih funkcionera „na mala vrata“

Transparentnost Srbija upozorava da se na dnevnom redu sednice Narodne skupštine nalazi predlog autentičnog tumačenja, koji bi, ukoliko bude bio usvojen, značajno suzio obim primene Zakon o sprečavanju korupcije. Naime, na osnovu ovog „tumačenja“ ni jedna zabrana, obaveza ili ograničenje iz ovog zakona više ne bi važila za nekoliko hiljada javnih funkcionera, među kojima su i nosioci nekih od ključnih državnih funkcija. Imajući u vidu da za ovaj predlog nije dato obrazloženje i na ogromne štetne posledice koje će doneti, pozivamo Narodnu skupštinu da ovaj predlog ne prihvati. Između ostalog, funkcionerima se više ne bi smatrale sudije i zamenici javnih tužilaca koje...

Veliki troškovi privida

Država se decenijama sistemski razgrađuje i uništava, posebno proteklih osam ili devet godina, kada sve prelazi u ruke jednog čoveka, koji zamenjuje institucije, sve zna, brine i o svemu je informisan, izjavio je u intervjuu FoNetu član Upravnog odbora Transparentnosti Srbija, Zlatko Minić.Time šalje poruku i onima koji su uključeni u kriminal i korupciju i građanima, ukazao je on u serijalu razgovora Kvaka 23 i primetio da je vlast prećutala pad Srbije na nedavno objavljenoj globalnoj listi indeksa precepcije korupcije na 94.mesto od 180 zemalja. Kako proističe iz nalaza Transparensi Internešenel, time je Srbija ostvarila najgori rezultat u proteklih osam godina...

Vesti