Free Joomla Template by Discount Justhost

Predstavljen Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24

Koalicija prEUgovor konstatovala je u najnovijem izveštaju o ispunjenju kriterijuma za poglavlja 23 i 24 da se nastavlja tendencija pogoršanja, da vlast jedino brine da li ce opozicija bojkotovati izbore, pa funkcionisanje institucija, vladavina prava i uspostavljanje društvenog konsenzusa nisu prioriteti.

U sažetku izveštaja se navodi da se vlast ne trudi da ispuni ono što je obećala, pa su čak i formalne obaveze, usvajanje i prodružavanje trajanja određenih strategija, neadekvatni i nedovoljni.

Borbu protiv korupcije karakteriše nepostojanje strateškog okvira, nedostatak politicke volje, a regulatorna i kontrolna tela i dalje su neaktivna i nemaju dovoljno podršku, navodi se u izveštaju za period od aprila do septembra.

Upozorava se i da vladajuća stranka zloupotrebljava države resurse i funkcije za svoje propagandne i izborne potrebe. Regulatorno telo za elektronske medije, Agencija za borbu protiv korupcije i druga kontrolna i regulatorna tela ne obavaljaju svoju funkciju, tako da je posle neuspelih pregovora, većina istinski opozicionih stranaka najavila bojkot parlamentarnih izbora, dodaje se u izveštaju.

Broj zakona usvojenih po hitnom postupku je smanjen, dok je usvajanje ustavnih amandmana ponovo odloženo. Dalje se navodi da su dešavanja u sektoru bezbednosti uznemirujuća, dok su odnosi sa susedima relativno stabilni - sa Hrvatkom i BIH su nepromenjeni, to jest uglavnom loši, dok su sa Crnom Gorom pogošani zbog usvajanja zakona kojim se ureduje status hramova SPC.

Pregovori sa Kosovom su zamrznuti, a carinske dažbine Prištine i dalje na snazi, piše u sažetku, i dodaje se da se takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu više i ne spominje i njime do sada ništa nije postignuto.

preugovor oktobar 2019 01

Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić rekla je da su glavne poruke izveštaja da se EU poziva da nastavi politiku proširenja, odnosno otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i da izradi procene trenutnog stanja u poglavljima 23 i 24 za sve zemlje Zapadnog Balkana. Prema njenim rečima, potrebno je i da EU efikasnije nadzire reforme u oblasti vladavine prava u zemljama koje su u procesu pristupanja, navodeći kao primer PRIBE izveštaj za Severnu Makedoniju.

Izvršni direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić govorio je o izbornom procesu, odnosno o dijalogu o izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka, za koji je ocenio da je zakasnio .Kao primer je naveo obaveze iz 2013. godine o izmenama Zakona o finansiranju politckih aktivnosti, planirane za 2014. godinu, a tek sada se razmatraju izmene samo tri odredbe tog zakona. Nenadić je ukazao i na "opasnu tezu" ne samo ovdašnjih vlasti, vec i nekih iz EU, da se do izbora može uciniti šta se može, a ostalo posle, ukazujuci da se do izbora mogu sprovesti celovite izmene zakona, a ne samo tri člana.

On je kritikovao i to što vlast ništa nije uradila na sprečavanju funkcionerske kampanje, a posebno je naveo primer predsednika vojvođanske vlade Igora Mirovića, koji je zloupotrebio javne resurske slanjem vozača na izbore u Lučane, kao i korišćenje novca javnih preduzeća za finansiranje sportskih klubova.

Nenadić je pozdravio to što se procedura hitnog postupka ne koristi u parlamentu, kao i razmatranje izveštaja nezavisnih i regulatornih tela, ali je istakao da je kvalitet usvojenih zaključaka dosta lošiji nego pre pet godina.

Govoreći o otvaranju poglavlja, Nenadić je rekao da je greška EU što zemlju zbog slabog učinka u poglavlju 23 uslovljava otvaranje nekih drugih poglavlja.

Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra govorila je o primeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoci, navodeci da se radi o zakonu kojim se poručuje "dajem ti pravo, ali ti ga ne dajem".

Istraživac Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević govorio je o promenama u sektoru bezbednosti, a kao najkritičnije tačke naveo da se izmenama Zakona o javnim nabavkama uvodi član po kojem se sektoru bezbednosti dozvoljava sklapanje ugovora mimo procedure. Đordevic je rekao da se usvajanjem nove Staretgije nacionalne bezbendosti uvode nadležnosti predsednika Republike koje nisu u skladu sa ustavom. Umesto Vlade Srbije, predsednik će usmeravati ceo sistem nacionalne bezbednosti, naglasio je Đorđević.

Koalicija prEUgovor okuplja sedam organizacija civilnog društva a osnovana je radi praćenja realizacije politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24.Cilj Koalicije je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. 

 

preugovor oktobar 2019 02